Skit Świętych Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach

plenru

Czytelnia

Książki | Homilie o. Gabriela

Chrześcijaństwo Wschodnie w I tysiącleciu

Archimandryta Gabriel (Giba) - Chrześcijaństwo Wschodnie w I tysiącleciu
(pobierz plik PDF, rozmiar około 30 MB)

Praca o. Archimandryty Gabriela Chrześcijaństwo w I tysiącleciu napisana przez prawosławnego zakonnika porusza wiele ważnych problemów spornych i drażliwych z religijnego punktu widzenia. Autor koncentruje się na najważniejszych wydarzeniach z dziejów Kościoła w pierwszych wiekach jego funkcjonowania. O. Gabriel nie waha się stawiać śmiałych hipotez, polemizować z przyjętymi w nauce tezami i ustaleniami. To śmiałe podejście do badań łączy się z przejrzystą narracją, ułatwiającą czytelnikowi poznanie zawiłych losów chrześcijan na Wschodzie i Zachodzie Europy. W rezultacie powstało nowatorskie opracowanie, ukazujące nam nową interpretację wielu faktów z dziejów chrześcijan w I tysiącleciu.

Prof. dr hab. Antoni Mironowicz

Apteka Ojca Gabriela

Apteka Ojca Gabriela
(pobierz plik PDF, rozmiar około 3 MB)

Powyższy plik zawiera wybrane fragmenty książki. Pełne wydanie jest dostępne do nabycia w Skicie.

Informacje dotyczące porad ziołoleczniczych można znaleźć w zakładce Ziołolecznictwo.

Liczba odwiedzin strony: 256373
© 2012-2018 skit.odrynki.pl